Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Một cách để ta lớn lên!

Tác giả:

December lie

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 17/02/2015

Một truyện ngắn dành cho tuổi mười bảy, khi ta biết đến những rung động đầu đời là như thế nào để từ đó, lớn lên trong yêu thương!

Từ khóa: december lie,

Kết nối với Waka