Một bước, giết chết tuổi thanh xuân

Tác giả:

Bảo Trân

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 17/01/2015

Sách miễn phí

"Mày ấy, suốt ngày chỉ biết học với chăm sóc mẹ. Tao nói mày nghe, mày đang ở tuổi thanh xuân, là tuổi ăn chơi, cho nên mày phải tận hưởng đi"

"Nhưng nhưng cái gì, con Lan nói đúng đó. Bây giờ mày mười tám tuổi rồi, sắp hết thời thanh xuân rồi biết không hả? Người ta thường nói, tuổi thanh xuân là tuổi đẹp nhất, đừng bỏ phí để sau này hối hận. Học thì lúc nào học mà chẳng được, mẹ thì mày cũng đã chăm sóc rồi, mày cũng phải để cho bản thân tự do chứ. Nghe bọn tao, đi chơi có nhiều cái thú vị hơn ngồi một chỗ đọc sách nhiều"

Có thật là như vậy?

Kết nối với Waka