Mời về hội gió đất Hoan châu

Tác giả:

Hoàng Hữu Ninh

Thể loại: Thơ - Tản văn

Nhà xuất bản:

NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 15/03/2016

Sách miễn phí

Tóm tắt sách Mời Về Hội Gió Đất Hoan Châu:

Mời Về Hội Gió Đất Hoan Châu là tuyển tập thơ của nhà thơ Hoàng Hữu Ninh viết về người và đất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ... 

Gồm một số bài thơ của tác giả Hoàng Hữu Ninh ca ngời vẻ đẹp của quê hương, đất nước, những con đường mới được xây dựng trên quê hương

"Trăng Tây Hồ

Bữa ấy trăng buông xuống đáy hồ

Trăng tìm tĩnh lặng, sóng cứ xô

Dung dăng với sóng, dung dăng… sóng

Tiếc bấy lâu nay vắng ông đồ!"

Mời các bạn đọc sách Mời Về Hội Gió Đất Hoan Châu.

Kết nối với Waka