Mối tình đầu

Tác giả:

Mưa

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 28/02/2015

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

“Mưa đầu mùa bao giờ cũng đẹp

Nắng đầu mùa bao giờ cũng say

Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp

Rất ngọt ngào những cũng dễ đắng cay”

Kết nối với Waka