Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Mối tình đầu

Tác giả:

Mưa

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 28/02/2015

“Mưa đầu mùa bao giờ cũng đẹp

Nắng đầu mùa bao giờ cũng say

Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp

Rất ngọt ngào những cũng dễ đắng cay”

Kết nối với Waka