Mô thức mới cho thị trường tài chính

Tác giả: George Soros

Thể loại: Kiến thức kinh tế

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 06/07/2017

17.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm