Mô hình chất lượng dịch vụ trong bán lẻ

Tác giả: TS. Đào Xuân Khương

Thể loại: Kinh doanh, Kiến thức kinh tế

Nhà xuất bản: NXB Công Thương

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

25.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm