Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

May mà gặp được anh.

Tác giả:

Nguyệt Thu

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 26/01/2015

Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Gặp đúng người, đúng thời điểm là hạnh phúc đong đầy.

Kết nối với Waka