Mặt đường cháy bỏng

Tác giả:

Vũ Phạm Chánh

Thể loại: Thơ - Tản văn, Văn học

Nhà xuất bản:

NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Mặt Đường Cháy Bỏng là tập sách gồm 26 bài ký của tác giả Vũ Phạm Chánh, ông nguyên là Chánh Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, người đã kinh những qua giai đoạn khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất, nhưng cũng hào hùng nhất của ngành Giao thông vận tải trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước; cũng như trong quá trình ngành GTVT cùng quân dân cả nước xây dựng đất nước sau khi thống nhất hai miền Nam - Bắc. 

Mỗi bài viết là một sự cảm nhận, trải nghiệm về những vùng đất mà ông đã đi qua, những con người, đơn vị làm giao thông vận tải mà ông đã gặp trong thời gian ông công tác trong ngành Giao thông vận tải; cùng với đó là những suy tư, trăn trở về những mất mát, hy sinh của những chiến sĩ trên mặt trận giao thông vận tải; những mong muốn ngành GTVT nói riêng, đất nước nói chung ngày một phát triển trên con đường xây dựng và bảo vệ đất nước sau ngày thống nhất.

Waka trân trọng giới thiệu!

Kết nối với Waka