Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Mảnh đạn trong tim

Tác giả:

Ha3t

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 01/01/2015

Tôi không viết cho bản thân. Tôi viết cho Cha. Người đã đi qua hơn hai phần ba chặng đời, vẫn còn đau đáu thanh minh cho tuổi xanh mình...

Kết nối với Waka