Mảnh đạn trong tim

Tác giả:

Ha3t

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 01/01/2015

Sách miễn phí

Tôi không viết cho bản thân. Tôi viết cho Cha. Người đã đi qua hơn hai phần ba chặng đời, vẫn còn đau đáu thanh minh cho tuổi xanh mình...

Kết nối với Waka