Mã gen của nhà cải cách

Tác giả: Dyer - Gregersen - Christensen

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Bách Khoa

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 14/02/2017

Đọc thêm