Mã gen của nhà cải cách

Mã gen của nhà cải cách

Tác giả: Dyer - Gregersen - Christensen

Chuyên mục: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Bách Khoa

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm