Lưu lạc

Tác giả:

Vũ An Diệp

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 28/01/2015

Sách miễn phí

Toa tàu đỗ xịch lại trên đường ray, đổ ra ga một đống người và kéo lên một đống nữa. Trong đó không có tôi. Tôi ngồi im trên ghế đợi cho cửa tàu vãn hết mới lên. Căn bản là tôi không muốn rời đi.

Mười sáu tuổi, đã biết gì giữa đời mà đi, đi rồi thì còn biết đường về không?

Kết nối với Waka