• Tại sao chọn Waka
  • Chia sẻ độc giả
  • Báo chí nói về Waka
  • Số liệu Waka

Luận điệu bóng đá và tuổi 17

Tác giả:

Thiên Thanh

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 24/02/2015

Bài viết là một phần tuổi thanh xuân của tôi với điệu cuồng say cùng bóng đá. 

Kết nối với Waka