Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Luận điệu bóng đá và tuổi 17

Tác giả:

Thiên Thanh

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 24/02/2015

Bài viết là một phần tuổi thanh xuân của tôi với điệu cuồng say cùng bóng đá. 

Kết nối với Waka