Lột trần CEO

Tác giả: Alex Malley

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/07/2017

45.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm