Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Lời yêu thương muộn màng

Tác giả:

Nắng Vô Hình

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 09/02/2015

Câu chuyện là sự hồi tưởng của nhân vật Tôi về quá khứ, là sự nuối tiếc và ân hận về những việc làm trong quá khứ. Sự mạnh mẽ vượt qua những khắc nghiệt của cuộc đời ở quá khứ và cả hiện tại...

Kết nối với Waka