Lối tư duy của tương lai

Tác giả: John Naisbitt

Thể loại: Kỹ năng, Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 19/02/2017

Đọc thêm