Lối tư duy của tương lai

Lối tư duy của tương lai

Tác giả: John Naisbitt

Chuyên mục: Kỹ năng, Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm