Lợi thế - Mô hình 4 nguyên tắc xây dựng một tổ chức gắn kết

Tác giả: Patrick Lencioni

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 19/06/2017

30.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm