Lỡ

Tác giả:

Trung Kiên

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/03/2015

Sách miễn phí

Đã bao giờ bạn "Lỡ" vì một điều gì đó lớn lao hay nhỏ nhặt. Để mãi sau này, thời gian có qua đi bạn vẫn không thôi nhớ về nó như một lời nhắc nhở: "Dù lỡ lầm đó chẳng có gì to tát, nhưng vì thứ gọi là chẳng có gì to tát đó mà bạn đã mất đi một vài thứ quan trọng trong cuộc đời mà đôi khi nguyên nhân thực sự không phải từ những lỡ lầm đó". Giống như...

Kết nối với Waka