Lão già mê đọc truyện tình

Lão già mê đọc truyện tình

Tác giả: Luis Sepulveda

Chuyên mục: Truyện dài - Tiểu thuyết, Văn học

Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn

Đọc thêm