Lãnh đạo và sự tự lừa dối

Tác giả: Nhiều tác giả

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

15.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm