Lãnh đạo trí óc trái tim và khí phách

Tác giả: David L.Dotlich, Peter C. Cairo, Stephen H. Rhinesmith

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

35.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm