Lãnh đạo bằng sự khiêm nhường

Tác giả: Jeffrey A.Krames

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Thế Giới

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 11/05/2017

25.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm