Lần đầu làm sếp

Tác giả: Loren B. Belker - Gary S. Topchik

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 25/01/2017

Đọc thêm