Lần đầu làm sếp

Tác giả: Loren B. Belker - Gary S. Topchik

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub, Audio

Ngày cập nhật: 12/07/2017

Đọc thêm

Sách này đã có phiên bản Audio

Nghe đọc sách