Làm giàu trong nền kinh tế tri thức

Tác giả:

Lester C. Thurow

Thể loại: Kiến thức kinh tế

Nhà xuất bản:

NXB Trẻ

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 06/07/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, khoa học công nghệ trên thế giới đã có những bước tiến nhảy vọt sự phát triển của công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng và công nghệ thông tin đã làm biến đổi sâu sắc xã hội loài người.

Sự phát triển của khoa học công nghệ mới tạo nên một nền kinh tế mới - kinh tế tri thức. Đó là nền kinh tế mà sự sản sinh, truyền bá và sử dụng tri thức là yếu tố quyết định nhất đối với sự tăng trưởng kinh tế, làm giàu của cải vật chất và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tác giả Lester C.Thurow - Giáo sư Trưởng khoa quản trị của Học viện kỹ thuật Massachusetts (Hoa Kỳ) đã nêu ra 13 quy luật làm giàu trong nền kinh tế tri thức trong quyển sách Làm giàu trong nền kinh tế tri thức. Đây là những câu hỏi cần phải trả lời nếu muốn thành công trong nền kinh tế tri thức.

Trân trọng giới thiệu!

Kết nối với Waka