Kinh Thánh Về Nghệ Thuật Bán Hàng

Kinh Thánh Về Nghệ Thuật Bán Hàng

Tác giả: Jeffrey Gitomer

Chuyên mục: Kinh doanh, Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Đọc thêm