Kinh Thánh Về Nghệ Thuật Bán Hàng

Tác giả: Jeffrey Gitomer

Thể loại: Kinh doanh, Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 16/02/2017

Đọc thêm