Kinh tế Việt Nam - Lý luận & thực tiễn

Thể loại: Kiến thức kinh tế

Nhà xuất bản:

NXB Khoa Học Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 22/01/2015

Sách miễn phí

Tóm tắt cuốn sách "Kinh Tế Việt Nam - Lý Luận & Thực Tiễn": Kinh tế Việt Nam từ khi bắt đầu Đổi mới đến nay (1986 - 2011) đã trải qua 25 năm, nhiều công trình nghiên cứu về kinh tế đã được thực hiện. Tuy nhiên, các tác phẩm nghiên cứu về lý luận, về các quan điểm phát triển cho đến nay chưa thực sự có nhiều.

Tác giả có may mắn được tham gia vào nhóm nghiên cứu tư vấn cho các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam ngay từ những ngày đầu Đổi mới. Trong quá trình tham gia đó, nhiều vấn đề có liên quan đến các khía cạnh lý luận và quan điểm phát triển kinh tế Việt Nam đã được tác giả trình bày. Cuốn chuyên khảo này gồm một số bài viết được sắp xếp lại với chủ đề “Kinh tế Việt Nam - lý luận và thực tiễn”.

Hy vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo bổ ích cho giới nghiên cứu và những ai muốn tìm hiểu kinh tế Việt Nam.

Mời các bạn đón đọc cuốn sách "Kinh Tế Việt Nam - Lý Luận & Thực Tiễn - PGS. TS Võ Đại Lược"

Kết nối với Waka