Kinh kim cương - Gươm báu cắt đứt phiền não

Tác giả:

Thích Nhất Hạnh

Thể loại: Tôn giáo - Tâm linh

Nhà xuất bản:

NXB Thời Đại

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/10/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Kinh kim cương là kinh cốt tuỷ của thiền tập từ xưa đến nay. Người tụng kinh kim cương muốn áp dụng được trong đời sống hàng ngày phải tìm ra phương pháp để áp dụng được tinh thần của kinh vào trong mỗi phút giây...

Kinh này được dịch từ tạng Hán, nguyên tên là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật do thầy Cưu Ma La Thập dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán vào đầu thế kỷ thứ năm. Kinh này từ xưa đến nay đã được nhận thức như một trong những kinh đại thừa căn bản của Thiền, nghĩa lý vô cùng thâm sâu. Kinh chỉ dạy cho ta đường lối phá vỡ và siêu việt những ý niệm ràng buộc ta trong vô minh, sinh tử và khổ đau, nhất là bốn ý niệm ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả mà kinh gọi là tướng.

Tran trọng giới thiệu!

Kết nối với Waka