Kinh kim cương - Gươm báu cắt đứt phiền não

Kinh kim cương - Gươm báu cắt đứt phiền não

Tác giả: Thích Nhất Hạnh

Chuyên mục: Tôn giáo - Tâm linh

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

Đọc thêm