Kinh điển về khởi nghiệp - 24 Bước khởi sự kinh doanh thành công

Tác giả: Bill Aulet

Thể loại: Kinh doanh, Khởi nghiệp

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

130.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm