Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Không làm mẹ, em có lấy anh không

Tác giả:

Huỳnh Xuân

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 16/01/2015

“ Hoàng hôn đã tắt rồi đấy”.

 An nhìn những vệt nắng yếu ớt còn đang luyến tiếc bầu trời ngoài kia như sự hối tiếc muộn màng vậy, vậy cô có muộn hay không?

“ Ừ, hoàng hôn đến muộn thì đã có bình minh đến thay”.

 Huỳnh Xuân

Kết nối với Waka