Khói bay về trời

Tác giả: Bão - Hà Mạnh Luân

Thể loại: Truyện ngắn

Nhà xuất bản: NXB Văn Học

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 17/03/2017

Sách đang duyệt bản quyền

Đọc thêm