Khoảng cách từ nói đến làm

Tác giả: Jeffrey Pfeffer - Robert I. Sutton

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 11/05/2017

Đọc thêm