Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Khi tôi ngã xuống

Tác giả:

Tiêu Dao

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/01/2015

Bạn sẽ làm gì nếu tuổi xuân của bạn là một chuỗi những lầm lạc và chỉ muốn kết thúc nó cho rồi?

Bạn có thể tiếp tục sống, cho mình một cơ hội khác hay không?

Kết nối với Waka