Khai thác động cơ Diesel thấp tốc

Khai thác động cơ Diesel thấp tốc

Tác giả: TS. MTr. Nguyễn Trung Cương

Chuyên mục: Kỹ thuật - Công nghệ, Khoa học - Công nghệ

Nhà xuất bản: NXB Giao Thông Vận Tải

Đọc thêm

Từ khóa: giáo trình,