Khai thác động cơ Diesel thấp tốc

Tác giả: TS. MTr. Nguyễn Trung Cương

Thể loại: Kỹ thuật - Công nghệ, Khoa học - Công nghệ

Nhà xuất bản: NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 07/07/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm

Từ khóa: giáo trình,