Kẻ đánh cắp thanh xuân.

Tác giả:

Ngắn Ngố

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 26/01/2015

Sách miễn phí

Chúng ta chẳng thể trách ai, cũng chẳng thể tự trách mình bởi “thời gian” đã lấy đi tất cả, lấy đi tuổi thanh xuân và tất cả nhiệt huyết trong tâm hồn. “Thời gian”, chính “thời gian” là kẻ đá đánh cắp đi tuổi thanh xuân của tất cả chúng ta. Cuối cùng, chúng ta đều là những kẻ phản bội khi đã ít nhất một lần buông bỏ những thứ đã như là gắn bó với chúng ta trong một khoảng thời gian dù chỉ là một giây phút nào đó.

Kết nối với Waka