Hướng dẫn quản lý, vận hành, khai thác cầu đường giao thông nông thôn

Thể loại: Chính trị - Pháp luật, Văn hóa - Xã hội

Nhà xuất bản:

NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 03/04/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Hệ thống đường giao thông nông thôn (GTNT) thường có quy mô nhỏ, lưu lượng vận tải không lớn so với quốc lộ nhưng có chiều dài và tỷ lệ lớn nhất trong hệ thống đường bộ nước ta; là bộ phận tiếp cận của giao thông nội vùng với mạng lưới đường trục chính và hệ thống đường quốc gia; trực tiếp phục vụ sinh hoạt, sản xuất, giao lưu văn hóa xã hội, trao đổi, mua bán hàng hóa của đồng bào ở các vùng nông thôn từ đồng bằng đến trung du, miền núi, từ ven biển đến biên giới hải đảo. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách ưu tiên phát triển Nông thôn mới, trong đó việc phát triển GTNT là một tiêu chí hàng đầu. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp để thực hiện việc phát triển GTNT.

Hướng dẫn quản lý, vận hành, khai thác cầu đường giao thông nông thôn là cuốn sách do Bộ Giao thông vận tải phát hành, trong đó bao gồm một số những thông tư, nghị định của Chính phủ trong việc quản lý, vận hành và khai thác GTNT.

Mời các bạn đón đọc!

 

Kết nối với Waka