Hướng dẫn lái xe tải an toàn

Tác giả:

Nguyễn Văn Nhân

Thể loại: Giáo dục, Văn hóa - Xã hội

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 15/03/2016

Sách miễn phí

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế, số lượng phương tiện cơ giới đường bộ cũng tăng cao; tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị và tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam đang diễn biết rất phức tạp, đặt ra thách thức lớn cho ngành Giao thông vận tải và Xã hội.

Để kiềm chế tai nạn giao thông và tránh ùn tắc giao thông - nhất là ở các đô thị lớn thì việc tuyên truyền, phổ biến, nhằm đưa các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đi vào cuộc sống là một trong những giải pháp rất thiết thực, hiệu quả được Đảng, Nhà nước và xã hội đặc biệt quan tâm.

Cuốn sách “Hướng dẫn lái xe an toàn” nằm trong tủ sách An toàn giao thông do Nhà xuất bản Giao thông vận tải kết hợp với các cơ quan chức năng - Bộ Giao thông vận tải tổ chức biên soạn theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Bộ Giao thông vận tải có nội dung thiết thực, nhằm hướng dẫn cho người tham gia giao thông hiểu rõ Luật Giao thông đường bộ và một số văn bản hướng dẫn mới nhất của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và các ngành liên quan. Từ đó nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người tham gia giao thông, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, góp phần xây dựng “Văn hóa giao thông”.

Kết nối với Waka