Hiệu ứng tuyết lăn - Những kỹ thuật giao tiếp hiệu quả

Tác giả: Andy Bounds

Thể loại: Kỹ năng, Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Thế Giới

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 11/05/2017

55.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm