Hiện tượng luận

Thể loại: Khoa học xã hội, Văn hóa - Xã hội

Nhà xuất bản:

Đang cập nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 11/11/2015

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Tóm tắt cuốn sách "Hiện Tượng Luận":

Hiện Tượng Luận, nguyên tác La Phénoménologie của Jean-François Lyotard, Lê Quang Định dịch từ bản tiếng Anh Phenomenology của Brian Beakley, State University of New York Press.

Hiện Tượng Luận đánh dấu một chương đoạn đặc thù – khai đoạn những mối quan hệ đặc biệt – trong quá trình suy tư liên lỉ của ông về “dự phóng triết học” (philosophical project). Đặc biệt hơn nữa, Hiện Tượng Luận trình bày một giảng luận về những dự phóng triết lý minh nhiên của phong trào hiện tượng luận. Từ những viễn tượng khác nhau của một tác phẩm về và của hiện tượng luận, bản văn của Lyotard điểm qua những giọng điệu khác nhau, như ông nói, vốn đánh dấu hiện tượng luận. Trong ngôn ngữ của Hiện Tượng Luận, những dự phóng như thế quay về việc phân tích ý hướng của “thế giới đời sống” (Lebenswelt – the intentional analysis of the lifeworld), sự đan xen rắc rối giữa chủ thể (siêu nghiệm hay khác) và liên chủ thể.

Waka trân trọng giới thiệu cuốn sách "Hiện Tượng Luận"!

Kết nối với Waka