Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào?

Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào?

Tác giả: Nguyễn Cảnh Bình

Chuyên mục: Chính trị - Pháp luật

Nhà xuất bản: NXB Thế Giới

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm