Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Hi vọng

Tác giả:

mọt mọt

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 18/02/2015

Đây là một câu chuyện không có thật được viết lên bằng chính những trải nghiệm thực tế và hi vọng của tôi, dù biết rằng hi vọng này có thể mãi mãi không bao giờ thành hiện thực nhưng tôi vẫn hi vọng, vẫn khát khao, mơ ước.

Kết nối với Waka