Hành trình trí thức của Karl Marx

Tác giả:

Nguyễn Văn Trung

Thể loại: Nhân vật - Sự kiện, Nhân vật

Nhà xuất bản:

NXB Nam Sơn

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 14/04/2015

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Với “Hành trình tri thức của Karl-Marx”. Chúng tôi muốn trở về nguồn gốc tư tưởng của Mác, để tìm hiểu khởi điểm dự phóng căn bản của ông, cái đã đưa ông đến chỗ chủ trương duy vật hay vô thần… và nhận định phê phán ông căn cứ vào khởi điểm, dự phóng căn bản đó. Dự phóng căn bản của Mác là muốn đi tới cùng, cái triệt để, đồng thời muốn bao quát cái toàn thể. Nhưng vấn đề là có thể đạt tới cái triệt để, cái toàn thể, thực hiện được cái tuyệt đối hay đó chỉ là một ảo tưởng. - Trích lời NXB Nam Sơn

Mời các bạn đón đọc sách Hành Trình Trí Thức Của Karl Marx.

Kết nối với Waka