Hành trình biến thương hiệu thành biểu tượng

Tác giả: Douglas B. Holt

Thể loại: Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

Đọc thêm