Hạnh phúc bên nhau

Tác giả:

Tuyết Tạ

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 03/03/2015

Sách miễn phí

Vương Gia Vệ từng nói thế này: Hạnh phúc bên nhau có thể là giữa hai người, cũng có thể là giữa một người và quá khứ của anh ta. Một lúc nào đó khi một người có thể yên bình với quá khứ của bản thân, đó là thời điểm cho sự bắt đầu của một mối quan hệ mới, có thể đem đến hạnh phúc trong tương lai...

Kết nối với Waka