Hai nửa

Tác giả:

Fol

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 02/02/2015

Sách miễn phí

Cuộc đời của con người luôn phải đối mặt với những lựa chọn. Khi tôi đứng trước hai hay nhiều con đường, tôi luôn ước giá như ai đó chỉ cho tôi con đường tôi phải đi.

Nhưng ngoài chính bản thân tôi, ai có thể giúp tôi trả lời câu hỏi ấy.

Kết nối với Waka