Hai người 'ăn xin'

Tác giả:

Khuyết danh

Thể loại: Truyện ngắn

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/08/2015

Ba và mẹ, hai từ ngữ thần thánh, thiêng liêng bao quát hết thảy tình yêu trên thế gian này, thật đáng để cho chúng ta dùng cả đời để gọi.

Kết nối với Waka