Gung Ho! Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên

Tác giả: Kenneth Blanchard, Sheldon Bowles

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

10.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm