Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Gửi tuổi thanh xuân không trở lại

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 25/12/2014

Tôi đã, đang và sẽ trải qua những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình, những năm tháng mà khi hồi tưởng lại, có hối hận, có tự hào, có đắng cay lẫn hạnh phúc.

Kết nối với Waka