Góc Nhìn Sử Việt: Trần Hưng Đạo

Tác giả:

Hoàng Thúc Trâm

Thể loại: Nhân vật - Sự kiện, Nhân vật

Nhà xuất bản:

Đang cập nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 26/12/2014

Sách miễn phí

Tóm tắt cuốn sách "Góc Nhìn Sử Việt: Trần Hưng Đạo":

"...kẻ kia cậy trường trận, ta cậy đoản binh: lấy đoản chế trường: đó là lối thường làm của binh pháp. Hễ thấy quân kia tràn đến ấm ầm như lửa, như gió, thì cái thế ấy dễ trị. Nếu nó dùng chước như tằm ăn dần, ung dung, thủng thẳng, không vụ của dân, không cần mau thắng, thì ta phải lựa dùng lương tướng, xem tình hình mà liệu quyền biến như đánh cờ vậy. Nhưng phải tùy từng lúc mà liệu chiêu, như đánh cờ vậy. Nhưng phải tùy từng lúc mà liệu chiêu, cốt có hạng quân sĩ thân tín như tình cha con thì mới dùng được. Vả, phải mới lỏng sức dân để làm cái chước rễ sâu gốc vững. Đó là phương sách giữ nước hay hơn cả".

- Lời Trần Hưng Đạo, Đại Việt sử ký toàn thư.

Mời các bạn đón đọc cuốn sách: "Góc Nhìn Sử Việt: Trần Hưng Đạo - Hoàng Thúc Trâm"

Kết nối với Waka