Góc nhìn sử Việt - Nguyễn Tri Phương

Thể loại: Nhân vật - Sự kiện, Nhân vật

Nhà xuất bản:

NXB Hồng Đức

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 31/03/2016

Sách miễn phí

"Triều đình đối với các quan tại chức, việc đáng tội thì làm tội, có công thì ban thưởng. Quan cố Khâm mạng đại thần là Nguyễn Tri Phương ra trấn Hà Thành, vì thành mất, đã nhịn ăn mà chết. Về tội, chưa biết nên xử ra sao, trẫm giao cho đình thần nghị. Nhưng nghĩ Nguyễn Tri Phương trải thờ ba triều, trước sau khí tiết không thay đổi, gian nan khổ sở, mọi người đều biết. Gặp thời đa nạn, Nguyễn Tri Phương bỏ mình, tật là đáng tiếc! Vậy trẫm truyền cho Hà Nội tỉnh thần phái quân, phu hộ tống quan tài về quê an táng".

Trân trọng giới thiệu!

Kết nối với Waka