Góc nhìn sử Việt - Lê triều Lý thị

Tác giả:

Phạm Minh Kiên

Thể loại: Nhân vật - Sự kiện, Nhân vật, Sự kiện

Nhà xuất bản:

NXB Hồng Đức

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 31/03/2016

Sách miễn phí

Lê triều Lý thị là một cuốn tiểu thuyết lịch sử hư cấu viết theo lối chương hồi. Cốt truyện dựa vào ít trang viết về Lý Công Uẩn trong các sách Đại Việt sử Ký, Đại Nam thực lục tiền biên, Việt nam sử lược và sách tiểu truyện danh nhân như Nam hải dị nhân của Phan Kế Bính. Nhờ tính hư cấu mà tác phẩm đã diễn tả một cách sinh động hình tượng vị anh quân, minh quân Lý Công Uẩn trải bao sóng gió, lập nhiều công trạng, lên ngôi chí tôn, mở ra một thời kỳ thái bình thịnh trị kéo dài, đặt nền móng vững chắc xây dựng một đất nước văn hiến hùng mạnh ở cõi trời Nam .

Trân trọng giới thiệu!

Kết nối với Waka