Góc nhìn sử Việt - Chế độ công điền công thổ trong lịch sử khẩn hoang lập ấp ở Nam Kỳ lục tỉnh

Tác giả: Nguyễn Đình Đầu

Thể loại: Nhân vật - Sự kiện, Sự kiện

Nhà xuất bản: NXB Khoa Học Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

30.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm